PRIVACY- EN KLACHTENREGELING

Baukje Bok is, als astroloog, lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.
Alle leden van de vereniging hebben bij hun beroeps- uitoefening zich te houden en te richten naar de "beroepscode" van de AVN. Schriftelijke stukken welke betrekking hebben op individuele cliŽnten worden nimmer aan derden verstrekt. Noch van de inhoud van de gevoerde gesprekken, noch van de uitgebrachte adviezen zal, zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen, mededeling worden gedaan aan derden. Klachten welke niet onderling tot een bevredigde oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de AVN.

 

vorige

terug begin informatie

naar print
versie