WAT IS ASTROLOGIE
Veel mensen kennen astrologie voornamelijk uit de populaire horoscoop rubrieken. De waarde hiervan is beperkt, aangezien het uitspraken zijn voor grote groepen mensen. In de serieuze astrologie werkt men met persoonlijke horoscopen, waarvan de gegevens en de uitleg veel nauwkeuriger zijn. Een horoscooptekening is een grafische voorstelling/weergave van de hemelkoepel op het moment van geboorte. Deze geboorte kan van een mens, dier of een gebeurtenis zijn. Het woord horoscopie betekent letterlijk "uurzien". Met een horoscoopanalyse kunt u inzicht krijgen over uw talenten en mogelijkheden maar ook welke moeilijkheden u hierin kunnen beperken. Een horoscoop is geen statisch gegeven. Dit wil zeggen dat het karakter ook bestaat uit groei mogelijkheden, wat zich in de loop van het leven verder ontwikkelt. Aan de hand van verschillende technieken (progressies e.d.) en psychologisch inzicht kunnen ontwikkelingen in de toekomst duidelijk worden. Een goede ervaren astroloog kan met de juiste technieken veel inzicht in uw leven geven. Astrologie is een weg, een van de vele wegen, die ons van dienst kan zijn bij onze bewustwording, onze zelfkennis. Het is een zeer goede methode om antwoord te krijgen op de vraag die de mens zichzelf al eeuwen stelt; Wie ben ik en wat moet ik doen? Wat betekenen voor mij de dingen die ik meemaak, de ervaringen en gevolgen? Hoe kan ik mijzelf het beste ontplooien? Hoe komt het dat ik mij zo moe, angstig, verdrietig of gespannen voel? Kortom veel vragen met onder andere als onderwerpen liefde, relatie, gezin, werk. Een astrologisch consult geeft u inzicht en antwoord op dit soort vragen.

HOE IS ASTROLOGIE ONTSTAAN
Al duizenden jaren voor Christus, hield de mens zich bezig met astrologie. Astrologie en astronomie waren een, maar de astrologie ontwikkelde zich verder. Er waren tijden van grote bloei, maar ook tijden van verval, mede door misbruik dat ervan gemaakt werd en door religies ontstond er een kloof tussen astrologie en de astronomie. De astrologie werd verboden en uitgeroeid. In de 19e eeuw kwam hierin verandering. Langzaam nam het besef van andere opvattingen over de natuur, dan alleen de zuiver logische en mathematische toe. Nieuw denkbeelden van Blavatsky en Jung haalde de astrologie weer op de voorgrond. In de 20e en 21e eeuw waarin we nu leven is astrologie nog steeds volop in ontwikkeling. De ervaringen uit het verleden worden nu toegepast om zo het leven in zijn geheel beter te leren begrijpen.

SPECIALISATIE MEDISCHE ASTROLOGIE
Vanuit het energiepatroon in de horoscoop kan de astroloog ziekte herkennen en verklaren. Er kan aangegeven worden welke behandelingsmethoden het meest geschikt zijn. Ziekte wordt benaderd op een holistische wijze. Dit wil zeggen dat de psychische emotionele achtergrond belangrijk is.

HOE MELDT U ZICH AAN
Heeft u interesse voor een horoscoop, dan kunt u telefonisch kontakt met mij opnemen. In dit gesprek kan er een afspraak gemaakt worden voor een consult. Hiervoor is dan wel nodig dat ik van u gegevens krijg zoals; geboorte tijd, datum en plaats en wel zo nauwkeurig mogelijk. Tijdens het consult krijgt u uw eigen horoscooptekening mee.

HOE VERLOOPT EEN CONSULT
Een consult duurt 1 Ĺ uur. Het 90 minuten durende gesprek wordt opgenomen op een digitalerecorder, zodat u zelf later het gesprek terug kunt horen. Ook zijn er meerdere consulten mogelijk: Zoals gesprekken die een meer therapeutisch karakter hebben, of wanneer u voor een 2e of 3e keer komt, voor een jaarprognose of update van uw horoscoop. Een vervolg consult duurt 1 uur. Overige specialismen: Een baby- of kinderhoroscoop (kan schriftelijk 6 blz.).
Een relatie horoscoop (dit zijn drie horoscopen). In een 2 uur durend gesprek, al of niet samen met uw partner krijgt u een diepgaand inzicht in de relatie, metde in kleur uitgevoerde horoscooptekeningen.
Voor een prijs opgave kunt u kontakt met mij opnemen.

PRIVACY- EN KLACHTENREGELING
Baukje Bok is, als astroloog, lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland. Alle leden van de vereniging hebben bij hun beroepsuitoefening zich te houden en te richten naar de "beroepscode" van de AVN. Schriftelijke stukken welke betrekking hebben op individuele cliŽnten worden nimmer aan derden verstrekt. Noch van de inhoud van de gevoerde gesprekken, noch van de uitgebrachte adviezen zal, zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen, mededeling worden gedaan aan derden. Klachten welke niet onderling tot een bevredigde oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de AVN.

 

Baukje Bok
Astrologe en Natuur-Geneeskundige
erkend lid AVN

Henri Dunantsingel 110
1902ED Castricum
0251-831427

www.astrokompas.nl

home